Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Dla kogo

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach skierowana jest do osób, które doświadczają w swoim życiu trudności psychicznych i odczuwają potrzebę zmiany. 

Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach jest terapią krótkoterminową. 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest wykorzystywana m in. w:

  • pracy z osobami uzależnionymi;
  • będącymi ofiarami lub sprawcami przemocy;
  • cierpiącymi z powodu niskiej samooceny lub zaburzeń nastroju;
  • doświadczających trudności w relacjach;

Jest przeznaczona dla wszystkich osób, które chcą szybko uporać się z trudnościami, problemami oraz chcą poprawić swoje życie.
Chcą rozmawiać o rozwiązaniach i drodze do nich. Koncentrują się na przyszłości i chcą być zmotywowane do działania.

Jak to wygląda

Każde spotkanie ma formę rozmowy, podczas, której koncentrujemy się na teraźniejszości i przyszłości. Przeszłość traktujemy jako zasób klienta. Klient mówi o przeszłości tyle ile chce powiedzieć. Skupiamy się na potrzebach, możliwościach, mocnych stronach oraz jak dotychczas klient radził sobie. 

Terapeuta w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach towarzyszy w drodze do uzyskania najlepszego rezultatu przez Klienta. To klient buduje rozwiązania przy wykorzystaniu swoich możliwości i potencjału na podstawie swojego życia. 

TSR jest terapią krótkoterminową, z reguły wystarczy od kilku do kilkunastu spotkań. Klient sam decyduje o częstotliwości odbywania się sesji.