Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach

terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Dla kogo

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach skierowana jest do osób, które doświadczają w swoim życiu trudności i odczuwają potrzebę zmiany. 

Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach jest terapią krótkoterminową. 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest wykorzystywana m in. w:

 • pracy z osobami uzależnionymi;
 • będącymi ofiarami lub sprawcami przemocy;
 • cierpiącymi z powodu niskiej samooceny lub zaburzeń nastroju;
 • doświadczających trudności w relacjach;

Jest przeznaczona dla wszystkich osób, które chcą szybko uporać się z trudnościami, problemami oraz chcą poprawić swoje życie.
Chcą rozmawiać o rozwiązaniach i drodze do nich. Koncentrują się na przyszłości i chcą być zmotywowane do działania.

Podstawowe założenia

 • Koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznacza nie problem, a potrzeby.
 • Nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby znaleźć rozwiązanie.
 • Nigdy nie jest zawsze, zawsze są momenty gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej – wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania.
 • Małe zmiany wywołują duże zmiany.
 • Klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania.
 • Klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia.
 • Klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii.
 • Opór nie jest użyteczną koncepcją w pracy – współpraca jest nieuchronna.
 • Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej właściwy niż inne.

źródło: www.psttsr.pl

Filozofia centralna

Jeżeli coś działa rób tego więcej.

Jeżeli coś nie działa, rób coś innego.

Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego.

Jak to wygląda

Każde spotkanie ma formę rozmowy, podczas, której koncentrujemy się na teraźniejszości i przyszłości. Przeszłość traktujemy jako zasób klienta. Klient mówi o przeszłości tyle ile chce powiedzieć. Skupiamy się na potrzebach, możliwościach, mocnych stronach oraz jak dotychczas klient radził sobie. 

Terapeuta w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach towarzyszy w drodze do uzyskania najlepszego rezultatu przez Klienta. To klient buduje rozwiązania przy wykorzystaniu swoich możliwości i potencjału na podstawie swojego życia. 

TSR jest terapią krótkoterminową, z reguły wystarczy od kilku do kilkunastu spotkań. Klient sam decyduje o częstotliwości odbywania się sesji.