Terapia zajęciowa to forma aktywizacji, której celem jest podnoszenie sprawności za pomocą wykonywania konkretnych czynności i pracy. Zajęcia te mają przywrócić utraconą sprawność, zwiększyć samodzielność oraz podtrzymać aktywność na dotychczasowym poziomie.


terapia zajęciowa

Dla kogo

 • seniora
 • osób po udarze
 • osób z afazją
 • dzieci i młodzieży, osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami

terapia zajęciowa

Moja oferta w domu klienta

 • Terapia dydaktyczna (terapia funkcji myślowych i poznawczych, gry dydaktyczne, doskonalenie umiejętności czytania i pisania)
 • Ergoterapia
 • Socjoterapia
 • Terapia manualno-plastyczna
 • Biblioterapia
 • Muzykoterapia
 • Relaksacja i zajęcia oddechowe

Miejsce spotkań

Nasze spotkania terapeutyczne odbywaja się w atmosferze partnerskiej, z poszanowaniem Twoich wartości oraz zachowania poufności. Terapia odbywa się u Państwa domu, w formie indywidualnych zajęć.

Cena: 60 zł za spotkanie