Terapia zajęciowa – leczenie pracą, ergoterapia – wykorzystuje różne formy pracy i rekreacji jako jedne ze środków leczniczych mających na celu przyspieszenie powrotu utraconych funkcji i sprawności, a w przypadkach zmian nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych. Terapia zajęciowa jest jedną z form leczenia usprawniającego. (Milanowska K., 2003)

Prowadzę następujące zajęcia:

Arteterapia

Estetoterapia

Ludoterapia

Zajęcia relaksacyjne